webinar register page

Webinar banner
All Places Matter / Vsi kraji so pomembni
Territorial Agenda in Practice / Teritorialna agenda v praksi

What is the link between territorial development and quality of life? How is territorial cohesion included in the new cohesion policy? Join us in the discussion about these and other similar questions and get to know six inspiring cases that contribute to the implementation of the territorial agenda in practice. / Kako je prostorski razvoj povezan s kakovostjo življenja? Na kakšen način je prostorska razsežnost kohezije vključena v novo kohezijsko politiko? Pridružite se nam pri razpravi o teh in podobnih vprašanjih ter spoznajte šest navdihujočih primerov, ki v praksi prispevajo k izvajanju teritorialne agende. https://ipop.si/all-places-matter/

Sep 29, 2021 08:30 AM in Belgrade, Bratislava, Ljubljana

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: IZUM webinar.